Duurzaamheid

We streven naar een gezonde en veilige samenleving die toekomstbestendig is. Daarom streven we naar een duurzame manier van ondernemen. Samen op weg naar duurzame logistiek.

Schonere distributie

Wij investeren doorlopend in schone dieselmotoren volgens de nieuwste EURO emissienormen. Momenteel voldoet 100% van ons wagenpark aan de meest recente emissienorm (EURO 6). Vanaf het eerste kwartaal van 2024 is onze eerste volledig elektrische vrachtwagen op de weg te zien. Daarmee compenseren wij 0,7 kilogram per gereden kilometer!

Het nieuwe rijden

De brandstofconsumptie van een vrachtwagen wordt voor ca. 7 – 15% beïnvloed door de rijstijl van een chauffeur. Wij investeren in het opleiden van medewerkers om zuinig te rijden. Daarbij maken wij gebruik van slimme Fleetboard systemen om rijgedrag te kunnen monitoren en bijsturen. Zo krijgen chauffeurs gericht advies voor een zuinige rijstijl. Onze voertuigen rijden op hoogwaardige TRAXX dieselolie. Met behulp van deze brandstof lopen voertuigmotoren soepeler, efficiënter en zuiniger. Daarmee wordt de CO2 uitstoot per voertuig met gemiddeld 3,5% gereduceerd.

De CO2 footprint voor een unieke zending is in een distributienetwerk complex te berekenen. Wij investeren in software om een gecertificeerde (NEN) methode voor CO2 berekening te implementeren. Tot die tijd kunnen klanten bij ons terecht voor een globale CO2 berekening van uw zendingsprofiel. 

Op naar een energie neutrale locatie

De verduurzaming van onze locatie is in volle gang. Inmiddels is alle verlichting in ons volledige pand vervangen door LED verlichting. Daarnaast werken wij aan de investering van ons eigen zonnepark om ons pand en rijdend materieel direct van opgewekte energie te kunnen voorzien. Uiteraard worden alle afvalstromen in ons pand gescheiden en digitaliseren wij onze processen zoveel mogelijk om papier te besparen. Tenslotte maken we gebruik van slimme monitoring om ons verbruik doorlopend te meten. Daardoor kunnen we praktische oplossingen creëren en bewustwording onder onze collega’s vergroten.

Netwerkverdichting

Om uitstoot te beperken, werken wij samen met vaste partners zodat wij ons distributienetwerk kunnen verdichten. Door onze vervoersstromen te bundelen, kunnen wij gezamenlijk kilometers verminderen en CO2 uitstoot beperken. Ook bereiden wij ons zo voor op de distributie naar Zero Emissie Steden vanaf 2025.

Meedoen?

Meedoen aan de verduurzaming van uw keten? Dat kan! Wij bieden u verschillende mogelijkheden om concreet te investeren in schone kilometers. Neem contact op voor de mogelijkheden.