Slimme verkeerslichten maken sneller en schoner vrachtverkeer mogelijk

21 juli 2020

Pilot met vrachtverkeer op de N201 in Utrecht succesvol afgerond

De intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), ofwel ‘slimme verkeerslichten’, verschijnen op steeds meer plekken in Nederland. Zo ook op de N201 in de provincie Utrecht, waar al in 2019 slimme verkeerslichten werden geplaatst. Om het vrachtverkeer op deze drukke doorgangsroute beter te kunnen faciliteren en de effecten van de iVRI’s te kunnen meten, organiseerde Goedopweg een pilot met transportbedrijf Brouwer Transport B.V. Het onafhankelijk evaluatierapport toont aan dat de reistijd door de iVRI’s korter wordt. Ook neemt de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik af, omdat het vrachtverkeer minder vaak hoeft af te remmen en op te trekken.

iVRI’s dragen bij aan de verkeersveiligheid, aan duurzaamheidsdoelstellingen en aan de doorstroming van het verkeer in Nederland. Ze kunnen onderling communiceren en inspelen op de actuele verkeersdrukte. Aankomend verkeer dat voorzien is van een speciale app, wordt door de iVRI herkend. Indien de situatie het toe laat, kan het voertuig voorrang krijgen.

Geslaagde proef met Brouwer Transport B.V.

Transportbedrijf Brouwer Transport B.V. stelde een aantal vrachtwagens beschikbaar om de resultaten te kunnen meten. Het traject van de pilot is gelegen op de N201. Over een lengte van ruim 14 kilometer zijn daar 9 iVRI’s geplaatst. De resultaten hebben betrekking op het lokaal vrachtverkeer van en naar Mijdrecht en zijn gedurende een periode van 6 weken vóór de coronacrisis gemeten. De vrachtwagens van Brouwer Transport B.V. werden uitgerust met een app die ontwikkeld is door de firma Dynniq. Via deze app, genaamd ‘Dynniq GreenFlow for Trucks’ kunnen de vrachtwagens met het slimme verkeerslicht communiceren.

Uit het onafhankelijk evaluatieonderzoek blijkt dat de vrachtwagens die van de applicatie zijn voorzien, een gemiddelde reistijdwinst van 14% boeken op de route van en naar Mijdrecht. De vrachtwagens krijgen – als de verkeerssituatie het toe laat – vaker en eerder groen licht, waardoor ze ten opzichte van de reguliere situatie minder hoeven af te remmen en op te trekken. Dit levert naast de genoemde reistijdwinst ook minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot op, en zorgt bovendien voor minder geluidsoverlast en een verbetering van de doorstroming van het verkeer.

Algemeen Directeur Arwin Brouwer van Brouwer Transport en Logistiek B.V. reageert enthousiast:

Als distributeur is een vlotte doorstroom van het verkeer belangrijk. Onze chauffeurs ervaren de app als een rijstijlcoach: een app die bijdraagt aan een rustige rijstijl door het verstrekken van een adviessnelheid. Hierdoor kan de chauffeur vroegtijdig anticiperen op het stoplicht, waardoor start-stop bewegingen verminderd worden. Wij geloven dat een wijdverspreide uitrol de sleutel is tot succes. Door meer verkeerslichten en verkeersdeelnemers aan te sluiten op dit systeem, zal de doorstroom van dagelijks verkeer verbeterd worden. ‘

Talking Traffic
De landelijke uitrol van intelligente verkeerslichten vormt een van de pijlers van Talking Traffic. In dit landelijk publiek-privaat samenwerkingsverband werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zo’n tachtig lokale en regionale overheden samen met zo’n twintig marktpartijen aan innovatieve verkeerstoepassingen. Talking Traffic zet in op het optimaal gebruik maken van de kansen die realtime accurate data en connectiviteit bieden. 

Voordelen voor weggebruikers

Naast het kunnen geven van prioriteit aan bepaalde verkeersstromen worden weggebruikers dankzij Talking Traffic op basis van realtime data, ook voortdurend geïnformeerd en begeleid op hun route. Met adviezen – persoonlijk en op maat –, kunnen ze beter anticiperen op de actuele omstandigheden op hun route. Denk hierbij aan wegwerkzaamheden, geldende maximum snelheden, gevaarlijke situaties, files, de actuele beschikbaarheid van spits- en plusstroken en bijvoorbeeld parkeerinformatie.

Ruim 100 iVRI’s in Utrecht

Met het afronden van de pilot met Brouwer Transport is tevens de realisatie van de iVRI’s op de N201 afgerond. Ook elders in de provincie Utrecht werkt Goedopweg aan de realisatie van slimme verkeerslichten. Zo zijn ook in Woerden, Amersfoort, Soest en de Gemeente Utrecht steeds meer slimme verkeerslichten te vinden. In totaal worden in de regio Utrecht meer dan 100 slimme verkeerslichten door Goedopweg geplaatst en binnen enkele jaren moeten alle 5.500 verkeerslichten in Nederland zijn omgebouwd tot slimme verkeerslichten.